April updates for Lync

Microsoft has released a couple of updates for Lync and Lync Server:

Microsoft Lync 2010 Attendee – User Level Install (version 7577.254)

Microsoft Lync 2010 Attendee – Admin Level Install (version 7577.254)

Lync 2010 Attendee Hotfix KB 2500438 (Admin level install) (version 7577.254)

Lync 2010 Group Chat Hotfix KB 2500446 (version 7577.253)

Lync 2010 Group Chat Admin Tool Hotfix KB 2500445 (version 7577.253)

Lync Server 2010 Group Chat Hotfix KB 2500447 (version 7577.253)

Microsoft Lync 2010 Phone Edition for Aastra 6721ip and Aastra 6725ip (version 7577.250)

Lync 2010 Attendant Hotfix KB 2496326 (version 7577.253)

Lync 2010 Attendee Hotfix KB 2500440 (User level install) (version 7577.254)

Microsoft Lync 2010 Phone Edition for Polycom CX700 and LG-Nortel IP Phone 8540 (version 7577.250)

Microsoft Lync 2010 Phone Edition for Polycom CX500, Polycom CX600 and Polycom CX3000 (version 7577.250)

Lync 2010 Hotfix KB 2496325 (32 bit) (version 7577.253)

Lync 2010 Hotfix KB 2496325 (64 bit) (version 7577.253)

Microsoft Lync Server 2010 Resource Kit

 

 

Audio/video mellan Lync och Windows Live

God fortsättning på 2011! Här kommer ett första tips för året.

Om du funderat på att uppgradera till Lync har du säkert läst att audio/video stöds mot Windows Live-kontakter. Dock fungerar det inte rakt av, du måste göra två justeringar i din miljö först (utöver skapa Public IM-kopplingen i din OCS/Lync-miljö förstås).

1. Det finns en parameter som tillåter audio/video till PIC, denna är bara möjlig att ändra via Lync Management Shell. Här ett exempel som ändrar den globala policyn så att PIC audio/video tillåts:

Set-CsExternalAccessPolicy Global -EnablePublicCloudAccess $true -EnablePublicCloudAudioVideoAccess $true

2. Windows Live supportar inte SRTP-kryptering av audio/video-trafiken, medan Lync som standard kräver denna. Vi behöver justera Lync så att krypteringsn stöds men inte krävs. Lync tillåter bara VGA videokvalitet som standard, men man kan få 720p om båda parter stödjer det. För att tillåta detta, kör detta kommando:

Set-CsMediaConfiguration Global -EncryptionLevel SupportEncryption -MaxVideoRateAllowed Hd720p15M

Det tar sedan en kort stund för dessa ändringar att slå igenom. Starta sedan om din Lync-klient för att få det att fungera. För att se att den sista ändringen slagit igenom kan du hålla inne CTRL och klicka på Lync-ikonen i din task tray och välja Configuration Information. Vid PC to PC AV Encryption ska det stå AV Encryption Supported.

Motparten måste förresten också använda Windows Live Messenger 2011 för att det ska fungera.

Microsoft Lync Server 2010

Microsofts webb säger fortfarande Communications Server “14”, men på Download Center finns nu Microsoft Lync Server 2010 Release Candidate (RC) att hämta. Det finns även en planning tool för densamma. Då kan vi väl anta att de bestämt sig för att namnet på nästa version av OCS blir just Lync Server 2010.