Långsamt blev ännu långsammare #blogg100

Långsamt internet

Photo Credit: Hadi Fooladi via Compfight cc

I förrgår var en svart dag för en internetberoende som jag. South East Asia–Middle East–Western Europe 4 (SEA-ME-WE 4)-kabeln gick av någonstans utanför Egypten. Detta orsakar stor försämning i internetkapacitet för Afrika, Mellanöstern och delar av Asien.

Tydligen skedde detta vid en väldigt olycklig tidpunkt, eftersom flera andra viktiga kablar var i “maintenance mode”. Igår fick jag information via mail från jobbets internetleverantör där de berättade att det kan ta upp till ett par veckor (!) innan detta är fixat. Varför kabeln pajat vet man inte förrän man tittat närmare på det och åtgärdat det, men man gissar att det är en större färja som dragit ankaret på botten. Så – från långsamt till ännu långsammare – yey!

Privatpersoners användning av datorer och Internet 2012 #blogg100

InternetstatistikRapporten från Statistiska Centralbyrån över privatpersoners användning av datorer och internet för 2012 är här. Den 238 sidor långa rapporten innehåller mycket statistik.

Inledningen säger att siffrorna inte har förändrats mycket jämfört med 2011. 94% av alla mellan 16-74 år har tillgång till dator i hemmet. Nästan lika många har internettillgång, vilket är en liten ökning jämfört med året innan. 80% av svenskarna använder internet varje dag, dock finns en grupp på 5% som aldrig använt internet. Nästan 60% använder en smartphone för att nå internet mobilt.

Hämta hela rapporten här.

Bahnhof levererar

När vi flyttade hade vi möjlighet att välja internetanslutning via någon av operatörerna i OpenNet. Efter att ha läst en del rekommendationer på nätet valde vi Bahnhof. Vi hade något kort avbrott någon av de första dagarna, i övrigt har det fungerat klanderfritt, med dessa hastigheter oftast.

Bahnhof 100 Mbit

Social Media Revolution 2