Bahnhof levererar

När vi flyttade hade vi möjlighet att välja internetanslutning via någon av operatörerna i OpenNet. Efter att ha läst en del rekommendationer på nätet valde vi Bahnhof. Vi hade något kort avbrott någon av de första dagarna, i övrigt har det fungerat klanderfritt, med dessa hastigheter oftast.

Bahnhof 100 Mbit