Update Rollup 4 for Exchange Server 2010

Om ni får lite tid över under all bröllopsbevakning kan ni lägga på Update Rollup 4 för Exchange 2010.

Läs mer i The Microsoft Exchange Team Blog och ladda ner den här.