Funny note at TechEd

090515_sign

flagse[3] Ska en sån här skylt verkligen behövas på ett event med bara IT-tekniker? 🙂
flagus[2] Is a sign like this really necessary at an IT event full of IT pros? 🙂