My schedule for next week

090510_schedule

flagse[2] Mitt schema för nästa vecka är klart, kalendern blev överfull som vanligt. Nu återstår bara ett beslut idag – IHOP eller sushi till middag 🙂
flagus[4] My schedule for next week is done. Now I only have one more decision to make today – IHOP or sushi for dinner 🙂