OCS 2007 R2 PIC against AOL

Använder man en Windows Server 2008 X64 som Edgeserver i sin OCS 2007 R2-lösning har man haft problem med PIC-kopplingen mot AOL. Nu finns dock en lösning. Läs Scott Oseychiks blogpost från idag.
If you are using a Windows Server 2008 X64 as your OCS 2007 R2 Edge server, you have been experiencing problems with the PIC against AOL. Now there’s a solution – read Scott Oseychik’s blog post from today. Thanks Scott!