Outlook E-mail Rules Quota

Har du nån gång fått meddelandet att du inte kan spara dina regler i Outlook (kopplad mot Exchange) för att du överstiger storleksgränsen? I tidigare versioner av Exchange var gränsen 32 KB, vilket gav de flesta användare omkring 20 regler innan det blev fullt. I Exchange 2007 är gränsen 64 KB som standard men kan man öka utrymmet till 256 KB om det skulle behövas. Det serveradministratören måste göra är att köra kommandot
Set-Mailbox <username> -RulesQuota:256KB
Läs om alla parametrar till Set-Mailbox här
Have you ever got the message that you cannot save all your Outlook E-mail Rules because you exceed your quota? In Exchange before version 2007 the limit was 32 KB, which gave each user about 20 rules before hitting the limit. In Exchange 2007 the limit is 64 KB by default, but it can be configured up to 256 KB if needed. The Exchange server admin needs to run the command
Set-Mailbox username -RulesQuota:256KB
Read the complete list of parameters for Set-Mailbox here