TeliaSonera seminar on YouTube

Jag dyker upp i TeliaSoneras Unified Communications-video som de spelade in under ett seminarium den 5 december. Det var Micael Berger från Microsoft som använde mig som demo-kontaktperson för ett video/Live Meeting-samtal.