Color Management in Firefox 3

Colors in Firefox (click for larger image)

Ikväll hittade jag lösningen på ett problem jag brottats med nån vecka – att färger på foton inte visas korrekt i Firefox 3. Det finns en setting som heter gfx.color_management.enabled som måste sättas till true, den står tydligen på false by default. Du hittar den (och många många andra inställningar) genom att i adressfältet skriva about:config. Efter ändring och omstart av Firefox ser alla foton ut som de ska. Detta ska tydligen försämra browserns prestanda något, men jag ser hellre foton som de är tänkta att ses.
Tonight I found the solution to a problem I’ve had for about a week – colors were not displayed correctly in Firefox 3. This is a big problem if you mostly publish pictures on your web site or on your blog. It turns out there’s a setting named gfx.color_management.enabled that must be set to true (it is set to false by default). You can find the all the advanced settings by entering about:config in the address field. When you have changed the setting, restart the browser and all pictures look the way they should look like 🙂