Marriott Hotel

Några interiörbilder från hotellet jag bor på.
Here’s some interior pictures from Marriott Hotel.

080606_marriott1

080606_marriott2