EFIT June 5 – 2.20PM EDT

080605_1420

Framme på hotellet i New York. Ingen vidare utsikt, men men 🙂