OCS support for Mac

Jag läser att OCS kommer få visst Mac-klientstöd framöver, i och med en ny version av MAC Messenger.
OCS will get Mac support, when the new version of MAC Messenger is released. Great news!