OCS 2007 Deployment Validation Tool

Microsoft har släppt ett verktyg för att hitta orsaker till problem med ljudkvalitet etc.

Diagnose audio issues within your Office Communications Server 2007 environment using the Office Communications Server 2007 Deployment Validation Tool.