Audio/video mellan Lync och Windows Live

God fortsättning på 2011! Här kommer ett första tips för året.

Om du funderat på att uppgradera till Lync har du säkert läst att audio/video stöds mot Windows Live-kontakter. Dock fungerar det inte rakt av, du måste göra två justeringar i din miljö först (utöver skapa Public IM-kopplingen i din OCS/Lync-miljö förstås).

1. Det finns en parameter som tillåter audio/video till PIC, denna är bara möjlig att ändra via Lync Management Shell. Här ett exempel som ändrar den globala policyn så att PIC audio/video tillåts:

Set-CsExternalAccessPolicy Global -EnablePublicCloudAccess $true -EnablePublicCloudAudioVideoAccess $true

2. Windows Live supportar inte SRTP-kryptering av audio/video-trafiken, medan Lync som standard kräver denna. Vi behöver justera Lync så att krypteringsn stöds men inte krävs. Lync tillåter bara VGA videokvalitet som standard, men man kan få 720p om båda parter stödjer det. För att tillåta detta, kör detta kommando:

Set-CsMediaConfiguration Global -EncryptionLevel SupportEncryption -MaxVideoRateAllowed Hd720p15M

Det tar sedan en kort stund för dessa ändringar att slå igenom. Starta sedan om din Lync-klient för att få det att fungera. För att se att den sista ändringen slagit igenom kan du hålla inne CTRL och klicka på Lync-ikonen i din task tray och välja Configuration Information. Vid PC to PC AV Encryption ska det stå AV Encryption Supported.

Motparten måste förresten också använda Windows Live Messenger 2011 för att det ska fungera.