Steve Jobs

Vi är många som är berörda av hans alldeles för tidiga bortgång, jag har själv använt många av Apples produkter de senaste åren. Det är konstigt att man kan känna så stark saknad och tomhet efter någon man aldrig träffat.

apple.com October 06

RIP Steve!

CNNs YouTube-tribute till Steve: