Privatpersoners användning av datorer och Internet 2012 #blogg100

InternetstatistikRapporten från Statistiska Centralbyrån över privatpersoners användning av datorer och internet för 2012 är här. Den 238 sidor långa rapporten innehåller mycket statistik.

Inledningen säger att siffrorna inte har förändrats mycket jämfört med 2011. 94% av alla mellan 16-74 år har tillgång till dator i hemmet. Nästan lika många har internettillgång, vilket är en liten ökning jämfört med året innan. 80% av svenskarna använder internet varje dag, dock finns en grupp på 5% som aldrig använt internet. Nästan 60% använder en smartphone för att nå internet mobilt.

Hämta hela rapporten här.