Adobe Photoshop Tutorials

flagse Smashing Magazine har publicerat en lista med länkar till en mängd Photoshop Tutorials online – en del är väldigt bra faktiskt.
flagus

Smashing Magazine has published a list of links to Photoshop Tutorials online. Some of them are really good.