Microsoft Unified Communications Launch #blogg100

Idag blir det en återblick. I oktober 2007 reste jag till San Francisco för att delta i Microsofts Unified Communications Launch eftersom jag hade varit med i betatesterna av Microsoft Office Communications Server. Det var ett mycket trevligt event, keynoten avslutades med en liten “paneldebatt” med Bill Gates och Jeff Raikes (som numera är CEO på Bill & Melinda Gates Foundation), där de diskuterade vad de tror om utvecklingen framöver när det gäller videomöten m m. Vad jag minns av vad de diskuterade då så hade de bra koll på framtiden –  nu har ju Microsoft köpt upp Skype och kommer inom kort möjliggöra integration mellan Lync och Skype.

Bill Gates @ the Microsoft UC Launch

Bill Gates & Jeff Raikes

 

Bill Gates’ last day at Microsoft

Från CES Keynote i Las Vegas – om hur Bills sista dag på Microsoft skulle kunna se ut 🙂
From the CES keynote in Las Vegas – Bill’s last day at Microsoft 🙂

Here you can see the whole keynote (quality 750k)

UC Launch Keynote part 3

Bill och Jeff avslutade med en diskussion om OCS, UM m m.

Bill and Jeff ended the keynote with a discussion about OCS, UM etc.

071016_bill_jeff

071016_billgates3

071016_bill_jeff2

Technorati Tags: , , ,

UC Launch Keynote part 1

Bill Gates inleder.

Bill Gates is opening the keynote.

071016_billgates1

Här presenterar han Microsoft RoundTable, för videokonferenser.

Here he’s presenting the Microsoft RoundTable, used for video conferencing.

071016_billgates2

071016_roundtable

Technorati Tags: , , ,