SSWC-deltagare 2011

(Den här sidan var en location-test med Google Latitude under SSWC 2011. Nu har ju Google lagt ner Latitude tyvärr)

Har kan man följa SSWC-deltagarnas färd till (och från) Tjärö 11-14 augusti… Cred till Martin Snygg som rett ut hur man får flera personer på samma Google Maps-karta!