IP-adressändring på Microsofts Federated Edge Server

Microsoft uppgraderar sin Federated Edge Server till Lync Server 2010 och byter även IP-adress på den. Detta sker den 18 mars, 2011 och ny IP-adress blir 65.55.130.30. De som federerar med Microsoft kan komma att behöva göra justeringar i sin infrastruktur pga detta.

Det som kan behöva göras är:

  • Företag som har angett en IP-adress i sin federation med Microsoft behöver uppdatera till nya adressen (har man använt sipfed.microsoft.com berörs man inte av förändringen)
  • Företag vars brandvägg bara tillåter trafik till den gamla IP-adressen behöver uppdatera regelverket. Rekommendationen är att skapa en ny regel som tillåter trafik till nya adressen och sedan radera den gamla regeln när man sett att allt fungerar efter förändringen.