My road trip May 16th

flagse[8] Här är resan jag gjorde den 16 maj, från Los Angeles, CA till Queen Creek, AZ. Det tog hela dagen, med några stopp längs vägen.
flagus[5] Here’s the route I took May 16th, when I went from Los Angeles, CA to Queen Creek, AZ. It took the whole day, including a few stops along the way.

Road Trip May 16th