Wash your hands!

090516_starbucks_wash_hands

flagse[4] Om personalen på Starbucks inte vet hur man tvättar händerna så har de instruktioner för det på toaletten 🙂
flagus[3] If the Starbucks staff doesn’t know how to wash their hands, they get the instructions on the sign above 🙂