Office Communications Server and AOL PIC

För ca två veckor sedan slutade vår OCS 2007 PIC-koppling mot AOL fungera. Pga tidsbrist och misslyckade sökningar efter orsaken till problemet lyckades jag inte lösa det förrän igår. Tack vare en blogpost av Scott Oseychik fick jag lösningen.
About two weeks ago our OCS 2007 PIC connection with AOL stopped working. Due to lack of time and failed Google searches I haven’t found the solution until yesterday. The solution is in a blog post by Scott Oseychik.