Office Communicator Mobile 2007 updated

Microsoft har släppt en uppdatering av Communicator Mobile. Versionsnumret hoppar från 2.0.387.0 till 2.0.467.0. Information om den nya versionen hittar du här och filen finns att hämta här.
Microsoft has released an updated version of Communicator Mobile 2007. The new version number is 2.0.467.0. Read about it here and download it here.