Privat internettid på arbetstid

080522_clock

TKJ bloggar idag om diskussionen som varit om hur mycket arbetstid som ägnas åt privata göromål på internet. Jag tycker diskussionen inte bara bör handla om internetanvändande, utan vidgas till att även omfatta hur man fördelar sin arbetstid över dygnet/veckan.

Jag är övertygad om att, om man är en information worker idag, då mår man bäst av att utföra det jobb man anställts för att göra när det passar bäst. Om jag har ett jobb som innebär att det är möjligt att dra ner på tempot en stund på dagen, kanske till och med lämna kontoret några timmar, för att sedan jobba igen det på kvällen, då tycker jag det kan gynna både arbetsprestationen och privatlivet. Naturligtvis måste eventuella it- och internetpolicies på företaget följas om man ägnar tid på arbetet till privatsurfande 🙂

Visst, det finns väl fortfarande många kontorsjobb som av olika skäl kräver fysisk och mental närvaro kl 08-17, men jag tror (och hoppas) att de blir färre. Det finns ju inget som säger att man jobbar effektivast just mellan två specifika klockslag varje dag, det kan ju variera från dag till dag och vecka till vecka.

Just my two cents… Som tur är har jag bra möjligheter till flextid etc.

Mary har också bra synpunkter här