Communicator patch

Microsoft har släppt en ny uppdatering till Office Communicator 2007 – KB946164 heter den och den laddas ner här. Den uppdaterar Communicator till version 2.0.6362.61.
Microsoft has released a new patch for Office Communicator 2007 – KB946164. You can download it here. New version number for Communicator is 2.0.6362.61.