Windows Vista SP1 RC Refresh

080110_vistasp1

Har installerat Vista SP1 RC Refresh nu på förmiddagen på två maskiner och allt gick bra. Det problem jag tidigare hade att Internet Explorer “flimrade” då jag accessade websiter i MOSS (SharePoint) är nu borta – skönt.

I have installed the new Vista SP1 RC on two machines this morning. Everything went according to plan and a problem I had with the previous build of SP1 – my Internet Explorer window was flickering when looking at MOSS sites – now gone!