DHCP MAC address filtering

Microsofts DHCP-team har kommit med en DLL för att kunna MAC-adress-filtrera i DHCP-servern. Man kan tillåta eller blocka vissa MAC-adresser.

The Microsoft DHCP team has released a DLL that helps administrators to filter out DHCP requests based on MAC address.

Technorati Tags: , ,