Country @ Union Square

När jag passerade Union Square i eftermiddags var det full fart. Countryartisten Miko Marks uppträdde med band. Väldigt blandad publik.

I went by Union Square this afternoon and the country artist Miko Marks was performing. Great entertainment for all kinds of people.

071014_04

071014_05

Jag önskar Aleksandra var med här…

I miss Aleksandra…

071014_06