Föredrag på ambassaden / Happening at the embassy

070808_embassy

I den virtuella ambassaden kommer Nationalmuseum hålla föredrag om konsten som visas där, den 22 augusti. Läs mer här.

 Nationalmuseum will present the paintings that they have on display in the virtual embassy on August 22nd. Read more about it here.