EFIT 10.30

Kontrollerar om en printer/kopiator åtgärdats av leverantören förra veckan.

Checking if a printer/copier was repaired last week.

070807_1030