RyanAir är billigt

Man tror ju att RyanAir ska vara billigt… läs David Bengtssons blogginlägg.