Besökta länder i världen

Hittade www.travbuddy.com, där man kan skapa en världskarta med de länder man besökt markerade.