SharePoint Conference

SharePoint Conference 2008

Det skulle vara intressant att åka på!