Microsoft Office & SharePoint-integration

Microsoft har publicerat ett dokument som beskriver hur de olika Office-versionerna fungerar tillsammans med SharePoint-versionerna, vilka funktioner som finns och vad man inte har tillgång till i vissa scenarier.

Ladda ner det här