WordPress 2.2 har funktion för “tagging”

Nästa version, som är planerad att släppas 22 april, ska ha tagging features. Läs mer på Neosmart.