Exchange 2007 SP1

Lite av det som kommer finnas med i Service Pack 1.

  • Personliga distributionslistor i OWA
  • Möjlighet att skapa server side rules i OWA
  • Möjligt att i OWA se Office 2007-dokument i HTML-format (om man inte har Office 2007 installerat på datorn)
  • Deleted item recovery i OWA
  • Public folders i OWA
  • Remote Wipe Confirmation i ActiveSync – Administratörer och användare kan skicka “töm devicen-kommando” till den mobila enheten. Görs från Exchange Management Console, Exchange Management Shell eller från OWA (för användaren)
  • Exchange ActiveSync Default Policy – Administratörer kan sätta en default policy och applicera den på alla användare som ej har en policy sedan tidigare och nya mailboxar som skapas får den nya policyn.

Dessutom en hel massa nyheter när det gäller Exchange Unified Messaging. Läs allt om detta i Release Notes for Exchange Server 2007 SP1.